Mitt Ryfylke
Du er her:
 

Helse

Mål: Alle innbyggjarane i kommunen skal vera sikra tilgang på offentlege helsetenester av god kvalitet.

Helse er eit tenesteområde plassert på Helsetunet på Sand. Tenesteområdet omfattar legekontor med labaratoriet, helsestasjon med familierettleiar og jordmorteneste, helsestasjon for ungdom, kreftsjukepleiar og fysioterapi.


HelsetunetHelsetunet

Åpningstider: Måndag, tysdag, onsdag og fredag kl 08:00 - 15.30
                           Torsdag kl 09 - 15.30


Helsestasjon for ungdom: Torsdag kl 14.00 - 16.00

Labaratoriet: Blodprøvetaking mellom kl 08.00 og 13.00


 

Telefon: 5279 2300 kl. 08:00 - 11.30 og 12:30  - 15:00
Telefon helsestasjon: 5279 2310 kl 08:00 - 15:30
Telefon legevakt etter kontortid: 5279 7422 eller AMK 113

 

 

Timebestilling
Det er timebestilling for alle konsultasjonar med lege. Vanleg time kan bestillast hos fastlegen, turnuslege eller eventuelt vikar.
 

Reisevaksine
Det er timebestilling hos lege for reisevaksine.
 

Legevakt
Legevakt er for akutte tilstandar som ikkje kan vente til neste dag/vanlig kontortid. Alle leger i Suldal har heimevakt og vil då avtale tid på Suldal legekontor. Berre når pasienten sin tilstand er slik at han/ho ikkje kan transporterast til legekontoret, skal lege rykke ut. Henting med ambulanse vil vera aktuelt i ein del tilfelle. Ved alvorlege skader, ulykker eller andre livstruande tilstander kan du ringe 113, som er AMK-sentralen ved Haugesund sjukehus. I helgene ber me publikum, så langt som råd, ringe legevakta mellom kl 09.00-10.00 når ein veit at dei treng legehjelp i løpet av dagen.

 

Tilsette ved legekontoret:
Tilsette ved legekontoret:
NamnYrke
Vigdis Førland Avdelingsleiar52 792 318
Harald Bjarne HellesenKommuneoverlege52 792 300
Dorthe N NielsenLege52 792 300
Ali HassanLege52 792 300
Randi KasinLege52 792 300
Vikarlege52 792 300
Rene VestLege52 792 300
Nils S StuhrTilsynslege Suldal sjukeheim52 792 372
Turnuslege
Anita AustaråBioingeniør52 792 300
Marlin HoltheBioingeniør 52 792 300
Bibbi Krobath Olesen, permisjonBioingeniør52 792 300
Irma Weerstand-de WidtBioingeniør 52 792 300
Randi KilaneSjukepleiar52 792 300
Marte BerekvamSjukepleiar52 792 300
Astrid GundersenSjukepleiar52 792 300
Siv Kristin SvendsenHelsesekretær52 792 300
Svanhild L. SkålheimKreftsjukepleiar52 792 317/ 40418954
LEGEVAKT52 797 422
Publisert av Turid Vaage. Sist endra 27.06.2014

Kontakt

Suldal kommune Eidsvegen 7
4230 Sand
E-post : postmottak@suldal.kommune.no
Telefon
: 52 79 22 00

Faks
: 52 79 22 05
Org.nr.
: 964 979 189
(Kontonr)
: 3202.07.01152
(Kommunenr)
: 1134
Opningstid
: Måndag - fredag 08:00 - 15.30
Grethe Anglevik Johnsen

Grethe Anglevik Johnsen

Helsesjef
Telefon : 52 79 23 01
E-post :  

Se også

 
SULDAL KOMMUNE Eidsvegen 7 4230 SAND Telefon: 52 79 22 00 postmottak@suldal.kommune.no
padlock