Mitt Ryfylke

Betalingssatsar ymse tenester

Generelt for alle avgiftspliktige avgifter og tenester

Til gebyrsatsane vert det for avgiftspliktige ytingar å leggje til meirverdiavgift.

 

8.     Brøyting privat veg

Alle prisar er eks. mva.

Brøyting

2014

Brøyteavgift

kr 3 850

             

9.     Gravferdsteneste

Prisen er kr 450,- per time for

  • Stelle den døde
  • Bestille kiste
  • Leggje i kiste
  • Bestille bårebil
  • Leggja til rette for avskjedsstund på bårerommet på sjukeheimen

I tillegg kjem kostnad til bårebil:

 

Bårebil

2014

Bruk av bårebil pr km

kr 6

Bruk av bårebil pr time

kr 450

Per time er samla medgått tidsbruk vi har til bårebilkøyring per båre/gravferd.

Kontakt

Suldal kommune Eidsvegen 7
4230 Sand
E-post : postmottak@suldal.kommune.no
Telefon
: 52 79 22 00

Faks
: 52 79 22 05
Org.nr.
: 964 979 189
(Kontonr)
: 3202.07.01152
(Kommunenr)
: 1134
Opningstid
: Måndag - fredag 08:00 - 15.30

Se også

Tenester (1)
 
SULDAL KOMMUNE Eidsvegen 7 4230 SAND Telefon: 52 79 22 00 postmottak@suldal.kommune.no
padlock padlock