Mitt Ryfylke
Du er her:
 

Helse

Mål: Alle innbyggjarane i kommunen skal vera sikra tilgang på offentlege helsetenester av god kvalitet.

Helse er eit tenesteområde plassert på Helsetunet på Sand. Tenesteområdet omfattar legekontor med labaratoriet, helsestasjon med familierettleiar og jordmorteneste, helsestasjon for ungdom, kreftsjukepleiar og fysioterapi.


Helsetunet

Åpningstider: Måndag, tysdag, onsdag og fredag kl 08:00 - 15.30
                           Torsdag kl 09 - 15.30


Helsestasjon for ungdom: Torsdag kl 14.00 - 16.00

Labaratoriet: Blodprøvetaking mellom kl 08.00 og 13.00


 

Telefon: 5279 2300 kl. 08:00 - 11.30 og 12:30  - 15:00
Telefon helsestasjon: 5279 2310 kl 08:00 - 15:30
Telefon legevakt etter kontortid: 5279 7422 eller AMK 113

 

 

Timebestilling
Det er timebestilling for alle konsultasjonar med lege. Vanleg time kan bestillast hos fastlegen, turnuslege eller eventuelt vikar.
 

Reisevaksine
Det er timebestilling hos lege for reisevaksine.
 

Legevakt
Legevakt er for akutte tilstandar som ikkje kan vente til neste dag/vanlig kontortid. Alle leger i Suldal har heimevakt og vil då avtale tid på Suldal legekontor. Berre når pasienten sin tilstand er slik at han/ho ikkje kan transporterast til legekontoret, skal lege rykke ut. Henting med ambulanse vil vera aktuelt i ein del tilfelle. Ved alvorlege skader, ulykker eller andre livstruande tilstander kan du ringe 113, som er AMK-sentralen ved Haugesund sjukehus. I helgene ber me publikum, så langt som råd, ringe legevakta mellom kl 09.00-10.00 når ein veit at dei treng legehjelp i løpet av dagen.

 

Tilsette ved Helse
Tilsette ved Helse
NamnYrke
Vigdis Førland Helsesjef5279 2318
Harald Bjarne HellesenKommuneoverlege
Dorthe N NielsenLege (permisjon)
Rene VestLege
Ragnhild Gunnarshaug RoslandLege
Randi KasinLege
Niels Sebastian StuhrLege (startar 01.09.2014)
TurnuslegeNy kvar 6. mnd (1. mars og 1. september)
Svanhild Løge SkålheimKreftsjukepleiar5279 2317 / 4041 8954
Kari MyklebustFamilierettleiar4040 6313
Silje HandelandJordmor5279 2313 / 9173 4891
Oddbjørg Strand LøvikHelsesøster
Tone Sande FisketjønHelsesøster5279 2310 / 4040 6317
Hilde Tjøstheim HeikkinenHelsesøster
Anita AustaråBioingeniør
Marlin HoltheBioingeniør
Bibbi Krobath OlesenBioingeniør
Irma Weerstand-de WidtBioingeniør / Helsesekretær helsestasjon5279 2310
Siv Kristin Svendsen HolmeHelsesekretær
Randi KilaneSjukepleiar
Astrid Vik GundersenSjukepleiar
Marte BerekvamSjukepleiar
Åshild Olaug Sukka MehusFysioterapeut
Gullborg FuglesteinFysioterapeut
Helene Fjellheim MidthunFysioterapeut
Tone Vold SolheimFysioterapeut
TurnusNy kvar 6. mnd (1. mars og 1. september)
Publisert av Turid Vaage. Sist endra 25.09.2014

Kontakt

Suldal kommune Eidsvegen 7
4230 Sand
E-post : postmottak@suldal.kommune.no
Telefon
: 52 79 22 00

Faks
: 52 79 22 05
Org.nr.
: 964 979 189
(Kontonr)
: 3202.07.01152
(Kommunenr)
: 1134
Opningstid
: Måndag - fredag 08:00 - 15.30

Vigdis Førland

Dagleg leiar
Telefon : 52 79 23 01
E-post :  

Se også

 
SULDAL KOMMUNE Eidsvegen 7 4230 SAND Telefon: 52 79 22 00 postmottak@suldal.kommune.no
padlock padlock