Psykisk helseteneste

Psykisk helsearbeid skal vera synleg og lett tilgjengeleg. Meir kunnskap og ei opnare haldning til psykisk sjukdom minskar fordommar og gjer det lettare å be om hjelp. Tenestenettverket er samansett av fagavdelingane i kommunen og samarbeider med fylkeskommunale tenester. Alle tenesteområda skal kunna gi rettleiing til hjelp i tenestenettverket. Barne- og ungdomstenesta kan gi råd og hjelp når det gjeld barn og unge. Samarbeidet mellom tenesteområda skal vera retta mot ressurser, funksjon og hjelpebehov hos brukar og familie.

Spesielt om psykisk helseteneste
Psykisk helseteneste er ei kommunal teneste - 1.linje teneste som ligg under Sand bu- og omsorgssenter.  


Dagtilbod på Loftet er:
... ein god møteplass for menneske med psykisk sjukdom eller livsproblem
... ein stad der menneske deler erfaringar
... ein stad for trening og ny meistring
... eit knutepunkt mellom menneske, grupper og nærmiljø

Dei viktigaste aktivitetane er knytte til ulike former for samvær - å kjenna seg vel saman med andre.

Opningstider på Loftet
Måndag til fredag, dei fleste dagar kl 10.00 - 14.00, nokre dagar på ettermiddag og kveldstid. Dette varierer noko etter brukarane sine behov og kva aktivitetar som vert prioriterte til ei kvar tid. Det er alltid eit samspel mellom kva brukarane ønskjer og kva som kan føra til meistring. Dagtilbodet i meistringsgrupper på Loftet er tenkt til personar under 70 år.

Romfunksjon og aktivitet

 • Kjøkken med matlaging og trening i daglege gjeremål.
 • Hjarterommet med peis. Dette fellesrommet vert nytta til gruppeaktivitet og kurskveldar. Opne aktivitetar for alle, der brukarane av dagtilbodet og evt. pårørande kan delta med tilrettelegging.
 • Data/ leserom og musikkrom gjer det mogeleg å vera i mindre grupper - eller litt åleine.
 • Rammeverkstaden med innramming av bilete. Måndagar etter kl 13.00 er verkstaden open for besøkande som kan komma å tinga innramming og velja rammer.
 • Ateliér med male/teikne-aktivitetar.
 • Keramikkverkstaden og- Snikkarverkstaden med rom for kreativ utfalding.
 • Det "Stille rommet" kan brukast til kvile eller anna stille aktivitet.
 • Fysisk aktivitet, med turar ute i terreng, er ein viktig del av dagtilbodet. Psykisk helseteneste er deltakar i "Frisk i friluft", eit fylkes- og interkommunalt prosjekt. Utvikling av Lindeparken og Urtehagen er ein del av prosjektet. Me har og eit trimrom i 2. høgda.
Du eller pårørande kan ta direkte kontakt med:
Du eller pårørande kan ta direkte kontakt med:
Stad/personTelefon
Suldal kommune sentralbord52 79 22 00
Sekretær på psykisk helseteneste52 79 23 50
Psykiatrisk sjukepleiar leiar:52 79 23 51/40 40 63 07
Psykriatisk sjukepleiar52 79 23 52/40 40 63 06
Loftet52 79 23 56
Kontoret på loftet52 79 23 57
Publisert av Torbjørn Guggedal. Sist endra 20.03.2015
 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leita etter?
Avdelingar (2)
Bu- og aktivitetstilbod (1)